Welkom bij iGeneTRAiN!

International Genetics & Translational Research in Transplantation Network

Wij zijn een wereldwijd samenwerkingsverband onder leiding van het UMC Utrecht en de Universiteit van Pennsylvania in de Verenigde Staten met als doel om de uitkomsten van orgaantransplantatie te verbeteren. Binnen iGeneTRAiN verzamelen onderzoeksinstellingen uit 12 landen DNA-gegevens van alle patiënten die een transplantatie van een nier, hart, lever of long hebben ondergaan. Onder de naam iGeneTRAiN (International Genetics & Translational Research in Transplantation Network) willen onze onderzoekers mechanismen opsporen die afstoting of slecht functioneren van organen veroorzaken. Wij hebben uw hulp nodig om projecten binnen iGeneTRAiN op te zetten en uit te voeren.


Over ons

Voor professionals

Voor patiënten

Steun ons onderzoek!

Organ Transplant SurgeonWij maken gebruik van genetische data om de kans op afstoting en andere complicaties na transplantatie te verkleinen. Res100De drie fases binnen iGeneTRAiN zorgen voor integratie van klinische gegevens en DNA data. Patients100Informatie voor transplantatiepatiënten, inclusief video’s, aanbevelingen, veelgestelde vragen en meer. Uw donatie aan iGeneTRAiN maakt het mogelijk ons onderzoek uit te breiden. U kunt ons op meerdere manieren steunen, klik hier voor meer informatie.